GRÖN MÄSSA

Vi är övertygade om att ett miljömässigt hållbart samhälle kräver att alla aktörer arbetar för att begränsa sin miljöpåverkan och integrerar miljöhänsyn i alla led i sin verksamhet. Därför har Kontaktdagen AB etablerat ett gediget miljöarbete och strävar efter att ständigt bli bättre. Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för ett grönt Kontaktdagen AB.
Kontaktdagens miljöpolicy utgör grundbulten i miljöarbetet. I policyn kartläggs ett antal viktiga områden och åtgärder för en miljömässigt hållbar verksamhet.

Läs miljöpolicyn här. 

 

Kontaktdagen är miljöcertifierat som ett Miljömärkt Event genom Håll Sverige Rent som arbetar med att hjälpa och stötta eventarrangörer i sitt miljöarbete. Genom certifieringen får vi verktyg och riktlinjer för att kunna utveckla vårt miljöarbete. 

Läs mer om vad miljöcertifieringen innebär i detta blogginlägg. 

Tack vare de fantastiska utställare som valt att klimatkompensera sin medverkan har Kontaktdagen AB i år kunnat kompensera för 100% av de beräknade utsläppen. Scrolla ner för att se vilka som bidragit till ett grönare Kontaktdagen.
TACK TILL ER SOM HJÄLPER OSS I DET GRÖNA ARBETET
Kontaktdagen vill rikta ett stort tack till de utställare som valt att klimatkompensera årets mässa!

Kontakta oss

Integritetspolicy