GRÖN MÄSSA

Vi är övertygade om att ett miljömässigt hållbart samhälle kräver att alla aktörer arbetar för att begränsa sin miljöpåverkan och integrerar miljöhänsyn i alla led i sin verksamhet. Därför har Kontaktdagen AB etablerat ett gediget miljöarbete och strävar efter att ständigt bli bättre. Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för ett grönt Kontaktdagen AB.

Kontaktdagens miljöpolicy utgör grundbulten i miljöarbetet. I policyn kartläggs ett antal viktiga områden och åtgärder för en miljömässigt hållbar verksamhet.

Läs miljöpolicyn här.

 

 

 

Kontaktdagen är miljöcertifierat som ett Miljömärkt Event genom Håll Sverige Rent som arbetar med att hjälpa och stötta eventarrangörer i sitt miljöarbete. Genom certifieringen får vi verktyg och riktlinjer för att kunna utveckla vårt miljöarbete.

Nyhet från förra året - Kontaktdagenappen! I Kontaktdagenappen kan du både som utställare och student få ut det mesta av mässan. Några av funktionerna i appen är att du kan chatta med andra deltagare på mässan, dela bilder i det interna bildflödet, läsa på om alla utställare som kommer till mässan, se schemat för mässdagen m.m.

Ladda ned Kontaktdagenappen

Du hittar vår app i App Store och i Google Play