KONTAKTDAGEN

– EN HÅLLBAR MÄSSA

Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle kräver att alla aktörer arbetar för att bland annat begränsa sin miljöpåverkan och integrerar miljöhänsyn i alla led i sin verksamhet. Därför har Kontaktdagen AB etablerat ett gediget hållbarhetsarbete och strävar efter att ständigt bli bättre. Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för ett grönt Kontaktdagen AB.

Kontaktdagens hållbarhetspolicy utgör grundbulten i hållbarhetsarbetet. I policyn kartläggs ett antal viktiga områden och åtgärder för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar verksamhet.

Läs Hållbarhetspolicyn här