KONTAKTDAGEN 2024

Välkommen till Sveriges bästa arbetsmarknadsmässa som riktar sig till juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning, det vill säga studenter vid Uppsalas universitets juridiska institution! Kontaktdagen ger möjlighet för studenter att komma i kontakt med arbetslivet och träffa framtida arbetsgivare. För arbetsgivare ges chansen att få träffa de engagerade, ambitiösa och drivna studenter som studerar juristprogrammet och lantmäteriprogrammet vid Uppsala universitet. Det är helt enkelt ett gyllene tillfälle att knyta kontakter för båda parter. Kontaktdagen i Uppsala anordnas av Kontaktdagen AB som ägs av Juridiska föreningen i Uppsala och ELSA Uppsala. Överskottet från Kontaktdagen går till de båda föreningarnas ideella verksamheter.

Kontaktdagen 2024 kommer att äga rum på Uppsala Konsert & Kongress den 12:e november.

 

ELSA Uppsala är en förening för Juridikstudenter i Uppsala med fokus på internationell juridik och mänskliga rättigheter. ELSA erbjuder bland annat föreläsningar, seminarier och sociala evenemang för att träffa likasinnade juriststudenter. Kontaktdagen AB ägs till 25 % av ELSA Uppsala.

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för dig som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. JF grundades 1844 och har sedan 2016 kårstatus. JF är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Kontaktdagen AB ägs till 75 % av JF i Uppsala.