Ledningsgruppen 2022

Linnea Olsson

VD

vd@kontaktdagen.se

                  0722454243

Fanny Ohlin

Vice VD

vicevd@kontaktdagen.se

 0736844527

Irma Jarlén

Mässansvarig

massan@kontaktdagen.se

0701498526

Rebecca Chetkovich

PR- och kommunikationsansvarig

marknadsforing@kontaktdagen.se

 0705247895

Gabriella Issa

Eventansvarig

event@kontaktdagen.se

0766535560

Thea Werr

Eventansvarig

kontaktsamtal@kontaktdagen.se 

0761423884

Hellin Gültekin

Bankettansvarig

banketten@kontaktdagen.se

0734382681

Mazlum Yıldız

Ekonomiansvarig

ekonomi@kontaktdagen.se

0737316649