Kontaktdagen är miljöcertifierat som ett Miljömärkt Event!

            Världen står inför stora utmaningar de kommande åren. Medeltemperaturen fortsätter att stiga och den globala uppvärmningen får katastrofala följder. De globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 syftar bland annat...