Världen står inför stora utmaningar de kommande åren. Medeltemperaturen fortsätter att stiga och den globala uppvärmningen får katastrofala följder. De globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 syftar bland annat till att lösa klimatkrisen. Vi övertygade om att för att kunna nå dit krävs att samhällets alla aktörer tar ansvar – inklusive Kontaktdagen AB. Därför kan vi stolt meddela att Kontaktdagen är ett miljöcertifierat event genom Håll Sverige Rents märkning Miljömärkt Event.

Kontaktdagen involverar nästan 90 utställare, över 110 studentmedarbetare och riktar sig till ca 2000 juriststudenter. Av detta följer både ett  stort ansvar och otroliga möjligheter att göra en insats för miljön genom att integrera miljöhänsyn i alla led i den egna verksamheten samt genom att inspirera andra till eget miljöengagemang. Håll Sverige Rent arbetar med att hjälpa och stötta eventarrangörer i sitt miljöarbete under märkningen Miljömärkt Event. Miljömärkningen innebär att vi utifrån checklistan från Håll Sverige Rent har kartlagt eventets miljörisker samt områden som leder till stor miljöpåverkan och därefter jobbat med att ta fram och genomföra åtgärder inom ett antal områden för att begränsa vår miljöpåverkan. De områden som vi arbetat med är planering och kommunikation, inköp, avfall och nedskräpning, mat och dryck, transport samt energi och klimat. Grundbultarna i åtgärdsplanen har samlats i en hållbarhetspolicy. I den regleras hur vi ska begränsa vår miljöpåverkan inom ramen för våra varutransporter, resor, inköp, el- och energi, avfall, klimatkompensation samt mat. Policyn innehåller även hållpunkter för hur Kontaktdagen AB ska inspirera besökare, utställare, föreläsare och andra samarbetspartners till egna miljöinitiativ. Den fastslår även att vi ska ha en intern medvetenhet om miljöarbetet, uppmuntra varandra att utveckla vårt miljöarbete samt utvärdera både policyn och vårt miljöarbete regelbundet.

I arbetet som ledde fram till miljömärkningen har vi fokuserat särskilt på området Mat. Animalieproduktionen står för ca 15% av jordens totala utsläpp av växthusgaser enligt Jordbruksverket. Därför har vi valt att uteslutande servera vegetarisk mat på Uppsala Konsert och Kongress där mässan hålls, på Pre-Day samt på banketten som följer efter mässan samt att utöka de vegetariska alternativen för studentmedarbetarnas luncher. I så stort utsträckning som möjligt är mat och dryck dessutom ekologisk. Med anledning av de stora mängder mat som serveras under Kontaktdagen leder dessa åtgärder till en betydande minskning av vår negativa miljöpåverkan.

Jag vill rikta ett stort tack till mina fantastiska kollegor i ledningsgruppen som jobbat hårt för att göra miljömärkningen till en verklighet och till Håll Sverige Rent som stöttat oss på vägen dit. Genom vårt arbete vill vi visa att det är möjligt att som studentinitiativ bedriva en verksamhet som både är miljömässigt hållbar och framgångsrik. Miljömärkningen utgör en viktig milstolpe för oss och nu fortsätter resan mot ett ännu grönare Kontaktdagen AB! 

Matilda Lindblad

VD och hållbarhetsansvarig 

________________________________________________________

Läs mer om vårt miljöarbete och vår miljöpolicy här.