Ledningsgruppen 2023

Maximilian Svensson

VD

vd@kontaktdagen.se

073 533 68 38

Elin Taraldsson

Vice VD

vicevd@kontaktdagen.se

 076 162 32 22

Ida Rydin

Mässansvarig

massan@kontaktdagen.se

070 187 27 37

Ebba Söderberg

PR- och kommunikationsansvarig

marknadsforing@kontaktdagen.se

 076 325 39 54

Hanna Aghaei

Eventansvarig

event@kontaktdagen.se

070 473 03 46

Alice Kåver

Eventansvarig

kontaktsamtal@kontaktdagen.se 

073 645 20 54

Nikolina Jankovic

Bankettansvarig

banketten@kontaktdagen.se

072 187 81 23

Farangiz Khodjayeva

Ekonomiansvarig

ekonomi@kontaktdagen.se

072 317 73 32