Kränkningspolicy 

Handlingsplan för hantering av kränkningar

Syftet med denna handlingsplan är att alla ska känna sig trygga vid deltagande på event anordnade av Kontaktdagen AB.

 

  1. Vad är en kränkning?

1.1 En handling eller uttryck som är ägnat att få annan att känna sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad på grund av hens kön, sexuella läggning, religion, könsöverskridande identitet, etniska identitet eller annat, eller

1.2 En handling eller uttryck som får till effekt att annan känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad på grund av hens kön, sexuella läggning, religion, könsöverskridande identitet, etniska identitet eller annat, eller

1.3 En beröring av annans kropp mot dennes vilja, eller

1.4 Att tvinga annan att delta i en sexuell handling mot dennes vilja.

 

  1. Vem vänder sig den utsatte eller den person som har sett något eller på annat sätt fått kännedom om en kränkning till?

Under alla event anordnade av Kontaktdagen ska en kontaktperson finnas som har tystnadsplikt gällande det som kommer till dennes kännedom som kontaktperson. Denna ska meddelas deltagarna före eller i början av eventet. Den utsatte kan vända sig annan, vem som helst, i Kontaktdagens ledningsgrupp istället för kontaktpersonen om den utsatte vill.

 

  1. Hur hanterar Kontaktdagens representanter det de ser, får meddelat sig eller på annat sätt får kännedom om?

Representanten går bara vidare med händelsen om den utsatte vill det. Om den utsatte vill att Kontaktdagens representant går vidare kommer enskilda samtal att hållas både med den utsatte och med den som påstått kränkt annan.

 

  1. Konsekvenser för den som kränkt

Den som kränkt annan får en skriftlig varning. Vid allvarligare fall eller vid upprepade kränkningar kan den som kränkt annan nekas att delta vid framtida event anordnade av Kontaktdagen. Kontaktdagen kan även komma att ta kontakt med den som kränkts arbetsgivare eller annan organisation som denne representerar. Beslut om konsekvenser tas av Kontaktdagens ledningsgrupp. Även den utsatte informeras om vidtagna åtgärder. 

 

  1. Var en person utsatt för en kränkning kan vända sig i övrigt

Polisen är myndigheten för utredande av brott. Har ett eventuellt brott begåtts kan den brottsutsatte alltid ta kontakt med polisen.