ENGAGERA DIG I KONTAKTDAGEN

Vill du vara med och arrangera nästa års kontaktdag? Vill du veta mer om vad det arbetet innebär? Läs mer om de olika uppdragen här nedan!
Funktionärer till årets mässa!
Ansökan är nu stängd men kika på vilka poster som behövs, kanske för att påminna dig om vad för post du har sökt eller fundera på vad du vill du engagera dig som nästa år!

Logistikansvarig

Som logistikansvarig arbetar du tillsammans med vice mässansvariga, som har varit med och utformat mässan och ansvarar för varsitt våningsplan. Du kommer att vara arbetsledare för funktionärerna vad gäller logistik, och se till att alla leveranser kommer dit de ska och tillbaka till lastkajen. I det arbetet ingår samarbete med leveranschefen. Det är meriterande med erfarenheter av liknande mässa, kongress eller något annat stort projekt.

Leveranschef

Som leveranschef är du logistikens ryggrad under Kontaktdagen. Leveranschefens uppgift är att pricka av alla bud som kommer in och som skickas iväg till och från UKK. Du kommer att leda och fördela uppgifter till övriga mässfunktionärer utifrån leveranserna. Det är meriterande med erfarenheter av liknande mässa, kongress eller något annat stort projekt

Mässfunktionär

Som mässfunktionär hjälper du chaufförerna och andra i mässgruppen den 15 och 16 november. Mässfunktionärerna ser till att leveranser kommer dit de ska under mässan och att allt flyter på som det ska under mässan vad gäller logistiken. Du kan även få andra uppgifter tilldelade dig under dagen beroende på arbetsbördan på UKK.

Bankettassistent

Som bankettassistent hjälper du de bankettansvariga att dekorera och färdigställa bankettlokalen. Bankettassistenten ansvarar även för att utställarna sitter på sina respektive platser vid bankettens början. Efter pauserna har assistenterna också ansvar för att alla sitter på sin plats innan banketten börjar igen. Du kan även även få andra uppgifter tilldelade dig under kvällen beroende på arbetsbördan under banketten..

Samtalsvärdar

Som samtalsvärd ansvarar du för att guida de studenter som har anmält sig till kontaktsamtal med utställare rätt i UKK:s lokaler. Du kommer att samarbeta med mässguide- och kontaktsamtalsgruppen. Du kan även få andra uppgifter tilldelade dig under dagen beroende på arbetsbördan på UKK.

Chaufförer

Som chaufför ser du till att olika saker som behövs under mässan transporteras till och från UKK. Chaufförerna blir assisterade av mässfunktionärerna som ser till att olika leveranser kommer dit de ska.

Miljöinformatör

I år jobbar Kontaktdagen mot att bli en miljöcertifierad mässa, vilket bland annat innebär att alla utställare har haft möjlighet att ange om de vill klimatkompensera sitt deltagande under mässan. Som miljöinformatör ansvarar du för att svara på frågor om vår miljöcertifiering och klimatkompensation. Utställare som inte redan valt att klimatkompensera sitt deltagande under Kontaktdagen kan anmäla att de vill göra det under mässdagen, och det är du som miljöinformatör som kommer ta emot sådana anmälningar.

Mässinformatör

Som mässinformatör kommer du att vara en nyckelperson under mässdagen. Du ansvarar för att hjälpa utställare hitta till sina platser, och för att guida och hjälpa studenter som kommer till mässan. Mässinformatören ska även svara på andra praktiska frågor utställare och studenter har om lokalerna och mässan.

Företagsvärdar

Som företagsvärd ansvarar du för att göra din utställares mässupplevelse så bra som möjligt. Du ska ta kontakt med din utställare dagen innan mässan och se om det finns något du kan bistå utställaren med. Arbetsuppgifterna kan innefatta allt från att paketera goodiebags, möta studenter, svara på frågor som utställaren har angående praktiska delar av mässan och ställa i ordning utställarens monter dagen innan.

LEDNINGSGRUPPEN

VD
Som VD har du övergripande ansvar för att Kontaktdagen blir ett lyckat evenemang. Du kommer att leda arbetet med Kontaktdagen och knyta ihop de olika delarna till en fungerande helhet. Du bör vara van vid att hantera människor och ha lätt för att samarbeta då du har nära kontakt med samtliga i styrelsen och med utställarna.

Viktiga egenskaper: ledaregenskaper, stresstålighet, integritet, struktur.

 

 

 

ANSVARIG FÖR KONTAKTSAMTAL & MÄSSGUIDE
Vill du jobba med redaktionellt arbete och ha nära kontakt med utställarna och studenterna? Rollen innebär främst att du ska sammanställa årets mässguide, en guide om allt studenterna behöver veta om Kontaktdagen 2018. Utöver det ska du anordna kontaktsamtalen. Du ska tycka att det är kul att ha kontakt med många personer, att ha många bollar i luften och det är en fördel om du är teknisk, men absolut inget krav.

Viktiga egenskaper: struktur, organisationsförmåga, kreativitet.

EKONOMIANSVARIG
Vill du lära dig hur ett aktiebolag drivs och fungerar i praktiken? Då ska du söka posten som styrelseledamot med ekonomiansvar. Som ekonomiansvarig  sköta du den löpande ekonomiska förvaltningen (bokföring, inbetalning av skatt, fakturering m.m). Du sköter även kontakten med vår revisor. Det är ett plus om du har arbetat praktiskt med bokföring tidigare eller på annat sätt har erfarenheter från sådant arbete.

Viktiga egenskaper: noggrannhet, struktur, ansvarstagande men framförallt intresse för ekonomi!

BANKETTANSVARIG
Som bankettansvarig är du ansvarig för banketten som hålls efter Kontaktdagens mässa. För den bankettansvariga infaller huvuddelen av arbetet under hösten. Även med god planering är det svårt att jämna ut arbetsbördan och det krävs därför att du är stresstålig och har bra organisationsförmåga. Det är viktigt att du är intresserad av att anordna fester och allt som hör där till.

Viktiga egenskaper: kreativitet, social kompetens, struktur.

ANSVARIG FÖR MARKNADSFÖRING, PRE-DAY & EVENT
De marknadsföring- och eventansvariga har ansvar för all marknadsföring av Kontaktdagen samt de olika event som anordnas i samband med Kontaktdagen, bland annat sponsorevents och pre-day. Generellt krävs god kreativitet och mod att ta initiativ. Framförallt rörande marknadsföringen ska man gilla att spåna på idéer och tänka utanför boxen.

Viktiga egenskaper: kreativitet, energi, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga.

MÄSSANSVARIG
Nytt för i år är att vi har två mässansvariga som är ytterst ansvariga för själva mässan på Kontaktdagen. Det innefattar bl.a. förhandlingar kring lokal, planering av utställarplacering och därmed även en stor möjlighet att påverka hur mässan ska vara utformad och vad den erbjuder studenter och utställare. De mässansvariga har även ansvar för rekrytering av arbetsgrupper och funktionärer till Kontaktdagen.

Viktiga egenskaper: stresstålighet, struktur, ledaregenskaper.

ARBETSGRUPPERNA
VICE MÄSSANSVARIG
De två som är vice mässansvariga är med och planerar årets mässa och har en nyckelposition under mässdagen. Planeringen kommer innefattar mässans utformning, vilket innebär att komma med idéer och tankar kring förbättringar. Vidare ingår planeringen av monterplacering och optimeringen av denna. Tiden innan och under mässan har den vice mässansvarige  ett eget ansvarsområde att koordinera och överse.  Därför bör vice mässansvarig vara strukturerad, problemlösande och har en god ledarskapsförmåga.
MARKNADSFÖRING, PRE-DAY & EVENT
Marknadsföringsassistenterna är  med och planerar Pre-day, vår föreläsningsdag,  som äger rum dagen före Kontaktdagen. Du kommer få vara med och planera föreläsare och dagens utformning. Utöver detta kommer du att få vara med och utforma marknadsföringen av Kontaktdagen samt olika event. Det är viktigt att dessa assistenter gillar att bolla idéer ,är kreativa, energiska samt har en god samarbetsförmåga.
FÖRETAGSVÄRDAR
Som företagsvärd stödjer du en utställare under mässdagen. Du är en hjälpande hand vid utställarens eventuelle frågor eller funderingar. Det ger dig som student en möjlighet att engagera dig i något kul och ger dig en möjlighet att göra ett gott intryck på en uställare som intresserar dig. Dessutom kommer du få träffa många nya människor!
KONTAKTSAMTAL & MÄSSGUIDE
Assistenterna till kontaktsamtal & mässguide är med och anordnar kontaktsamtalen som äger rum under mässdagen. Samtalen är en unik chans för alla juriststudenter att få en mer personlig kontakt med potentiella arbetsgivare. Detta innebär att du kommer att ha kontakt med huvudsponsorerna för mässan samt övriga utställare. Du kommer även att vara med och sammanställa mässguiden. En guide för hur deltagarna bäst kan ta sig an mässdagen. Därför bör de engagerade organiserade, kreaktiva och bekväma med att ta initiativ.
BANKETT
Som medlem i bankettgruppen anordnar du tillsammans med bankettansvarig mässdagens festligaste event. Banketten! Bankettsassistenterna är med och planerar banketten vilket innefattar bankettens utformning gällande exempelvis underhållning och dekoration samt kontakt med lokalansvariga etc. Även viss kontakt med utställarna angående banketten ingår i arbetet. Här krävs det att den engagerade är ambitiös, kreativ och har en god samarbetsförmåga.
REKRYTERING
Som rekryteringsassistent ingår du i samma arbetsgrupp som de två vice mässansvariga men med huvudansavarsområdet rekrytering, därför är rekryteringsassistenten även med och planerar årets mässa. I arbetet ingår att ta fram kravprofiler och intervjufrågor för de olika medarbetarna som kommer vara aktiva under kontaktdagen. Därför bör rekryteringsassistenten vara kommunikativ, strukturerad och ha en god samarbetsförmåga.

VANLIGA FRÅGOR

Hur mycket tid tar ett engagemang i Kontaktdagen AB?

Det är beroende på vilken post man har. Som företagsvärd och vissa andra poster engagerar du dig främst under själva mässdagen. Ett engagemang i arbetsgrupperna brukar innebära 1 möte/ varannan vecka och ett par timmars övrigt arbete i veckan.  Som medlem i ledningsgruppen ägnar du lite mer tid åt Kontaktdagen. Det innebär att  ca 1 arbetsdag i veckan och det blir något mer under hösten då mässdagen går av stapeln.

Vad är det roligaste med engagemanget?
Att Kontaktdagen är något för alla!
Kan jag som student engagera mig i Kontaktdagen?
Självklart! Ansök till att vara företagsvärd på Kontaktagen 2018! Du har också möjlighet att söka till arbetsgrupperna och ledninggruppen till Kontaktdagen 2019 när ansökningsperioden öppnar. Håll utkik för mer info!
Hur många engagerar sig i Kontaktdagen totalt?
Alla i ledningsgruppen, arbetsgrupperna, alla företagsvärdar men också självklart alla som deltar och går på mässdagen eller på något av våra andra event. Så det blir några stycken!

Våra sponsorer

Kontakta oss

Integritetspolicy